SM  2018 Grönt Centrum

Grönt Centrum, Gotland

Final SM Vinnare

1:a Viktor Larsson

10 får klipptes på 10 minuter  9 sekunder
med en total poäng på 39,00

2:a Mathilda Andersson  poäng 39,95

3:a Simon Ronström        poäng 42,95

4:a Karl Oskar Allered     poäng 45,30

Seinior finalen vann
Hannes Niklasson

”Cleanest pen”  gick till
Simon Ronström

Årets ”Rookie” gick till
Elin Esperi

Alla deltagare deltog även i en ”landskamp”

mellan Gotland och resten av Sverige.

Vinnaren gick till Sverige efter en väldigt jämn match.   

Sverige 72,2 – Gotland 72,33 .

Tack till alla som deltagit och grattis alla vinnare.

Tack till alla som varit delaktiga i arrangemanget.

Tack till alla fina får som klipps.

Vi ses till sommaren när VM avgörs i
Frankrike, Le Dorat