Information om

Åddeboull
behöver renrasig texelull,
klippt två gånger per år.

Söker vit köttrasull / korsningsull fri från
bukull,tovor och växtrester. 
Kan hämta i
södra halvan av Sverige efter överens-
kommelse om det är
tillräckliga mängder.
För att veta mer.
Ring Hans Bulthuis på 0705- 80 35 24