Klippningstävlan

Fårklippningstävling och bedömning.
När man tävlar i fårklippning så bedöms det i tre steg.

-Var och en får ett antal får att klippa
-Det gäller att ha så få poäng som möjligt.

 

 

”Board”

Under tiden fårklipparen klipper sina får bedöms hens skicklighet att klippa utmed skinnet.
Varje gång man lättar saxen från skinnet så klipper man sönder ullen. Den tävlande är då
tvungen att klippa ett till drag för att få bort den sista ullen vilket resulterar i straffpoäng. 


”Pen”

Efter genomförd klippning så bedöms varje får noggrant av domare.

Man ser om fårklipparen har missat att klippa av ullen, minsta lilla ull tuss bedöms och
resulterar i straffpoäng. Självklart bedöms det ifall det skulle finnas någon klippskada vilket resulterar i höga straffpoäng.

”Tid”

Den tid det tar att klippa det antal får man får tilldelat sig.
Tiden omvandlas till poäng.


Man lägger ihop dessa tre board+ pen+ tid= sammanlagd poäng.
Lägsta vinner.

Tävlingen brukar innehålla två stycken grundomgångar där den sammanlagda poängen
i dessa grundomgångar gör att man kvalificerar sig vidare till semifinal och tillslut fina.

-SM är en tävling för Svenska medborgare

-“Open tävling” är öppen tävling för alla nationaliteter